Wykaz - Dzierżawa

Piątek, 01 Grudzień 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. dz. U. Z 2016 r. poz. 2147 z późn. Zm.) informuje, iż sporzadził i podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy wąchock przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, na okres 21 dni licząc od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 22 grudnia 2017 roku oraz zamieszczony na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy