Akademia Aktywności

Czwartek, 04 Październik 2018AKADEMIA AKTYWNOŚCI

program   zwiększenia szans na rynku pracy osób powyżej 29 roku życia”

Firma Business School Sp. Jawna zaprasza do udziału w projekcie „AKADEMI AKTYWNOŚCI”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z WUP w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz 3 –miesięczny staż po szkoleniu.

Zapraszamy osoby bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy  zamieszkałe na terenie powiatu kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego i/lub opatowskiego woj. świętokrzyskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, w trakcie   szkoleń i staży przewidziana jest refundacja kosztów dojazdu oraz stypendium.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 537 093 591,   www.business-school.pl/akademia

 


Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy