Dofinansowanie do OZE

Wtorek, 02 Kwiecień 2019

DOFINANSOWANIE DO POMP CIEPŁA W BUDYN KACH MIESZKALNYCH (CIEPŁA WODA UŻYTKOWA, CENTRALNE OGRZEWANIE)  

Mieszkańcy Gminy Wąchock mogą uzyskać dofinansowanie unijne w wysokości 60% do montażu pomp ciepła w budynkach mieszkalnych. Udział w projekcie będzie możliwy dzięki współpracy z Gminą Starachowice, która pozyskała środki na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wypełnienie ankiety gospodarstwa domowego dostępnej w Urzędzie Gminy Wąchock pok. nr 3.

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach:

31 marca o godz. 16.00 w WDK Rataje,

31 marca o godz. 16.00 w WDK Wielka Wieś,

7 kwietnia o godz. 15.30 w WDK Wielka Wieś,

7 kwietnia o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej w Parszowie,

14 kwietnia o godz. 16.30 w MGOK w Wąchocku,

14 kwietnia o godz. 16.30 w WDK Marcinków  


Osoby do kontaktu w sprawie projektu:
Gmina Starachowice:

Elżbieta Gralec – Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych , tel. 41 273 82 79    

Monika Kaczmarzyk – Inspektor w Referatu Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego, tel. 41 273 82 74

Ankieta gospodarstwa domowego.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy