Informacja ARiMR

Wtorek, 30 Lipiec 2019

ARiMR informuje o udostępnieniu nowych funkcjonalności Portalu IRZplus – zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarczych  (bydło,owce,kozy,świnie) przez internet


15 lipca 2019 roku udostępniono posiadaczom zwierząt nowe możliwości:

nadanie uprawnień do Portalu IRZplus swojemu pracownikowi w celu składania zgłoszeń i zapotrzebowań na kolczyki,·        

złożenie nowego formularza Wniosku o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz,·        

zarejestrowanie siedziby Zgłoszeniem siedziby stada·        

złożenie korekty zgłoszenia zaproponowanej przez ARiMR w Portalu IRZplus,·        

poprawienie dokumentu zgłoszenia cofniętego przez ARiMR,·        

wyszukanie stanu swojej siedziby na określoną datę,·        

wydrukowanie listy zwierząt, listy zdarzeń i dokumentów składanych w Portalu IRZplus,·         zaakceptowanie kolejnych propozycji zgłoszeń: sprzedaży zwierząt do rzeźni lub padnięcia zwierzęcia, gdy inne podmioty złożą zgłoszenia przez Portal IRZplus,·        

wyeksportowanie określonych danych z Portalu IRZplus i zapisania ich na swoim komputerze.


Nowe funkcjonalności pozwalają posiadaczom zwierząt w łatwiejszy sposób zgłaszać zwierzęta do rejestru, informować ARiMR o ich przemieszczeniach, wnioskować o numery kolczyków i paszporty oraz ich duplikaty, bez konieczności wizyty w Biurach Powiatowych lub wysyłania dokumentów pocztą.

W związku z wdrożeniem nowych funkcjonalności w Portalu IRZplus, została zaktualizowana instrukcja użytkownika oraz zamieszczono dodatkowe filmy instruktażowe zapoznające z modyfikacją aplikacji na stronie: www.arimr.gov.pl    > Zakładka IRZ

Zapraszamy do korzystania z Portalu IRZplus

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy