Młodzież MA Wpływ!

Środa, 30 Październik 2013

Uczestnicy spotkania zebrali się w piątek 25 października w Gimnazjum Publicznym w Wąchocku. Gości powitali: zastępca burmistrza Sebastian Staniszewski oraz przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku i koordynatorka projektu "Młodzież ma wpływ" w gminie Wąchock Anna Podzielna. To właśnie dzięki dużego zaangażowania Anny oraz wąchockiej młodzieży Wąchock został wyróżniony i wybrany na gospodarza spotkania.
Głównymi organizatorami spotkania i osobami, które przedstawiły założenia projektu "Młodzież ma wpływ" oraz cele i program spotkania w Wąchocku były Karolina Wysocka - koordynatorka projektu "Młodzież ma wpływ" z ramienia  fundacji Civis Polonus oraz Anna Kordasiewicz z  fundacji Pole Dialogu, współpracującej przy realizacji projektu.


Gośćmi specjalnymi była sześcioosobowa delegacja z Londynu zaangażowana w projekt "Młodzieżowy burmistrz": Yessica Catley, Alice Schweigert, Christopher Membu - doradcy burmistrza londyńskiej dzielnicy Lewisham do spraw współpracy z młodzieżą, Malcom Ball i Alan Wright – pracownicy socjalni wyspecjalizowani w pracy z młodzieżą w urzędzie dzielnicy Lewisham oraz Kalbir Shukra z Goldsmiths College, Uniwersytet Londyński. 


W związku z obecnością anglojęzycznych gości z Londynu, Sebastian Staniszewski dokonał prezentacji Gminy Wąchock w języku angielskim. 
 


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele aktywnej młodzieży z sześciu gmin: Józefowa nad Wisłą, Adamowa w województwie lubelskim, Stąporkowa, Starachowic, Głogowa Małopolskiego oraz Wąchocka. Wszystkie delegacje zaprezentowały najważniejsze działania, które realizują.Goście z Londynu opowiedzieli o swoich działaniach w ramach programu "Młodzieżowy burmistrz". Oprócz prezentacji własnych doświadczeń byli bardzo ciekawi działań realizowanych w Polsce.

Po krótkich prezentacjach a także zwiedzeniu hali sportowej przy gimnazjum publicznym uczestnicy spotkania zebrali się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, aby bardziej szczegółowo omówić dotychczasowe działania i doświadczenia jakie zdobyli podczas realizacji projektu "Młodzież ma wpływ", a goście z Londynu szczegółowo omawiali projekt "Młodzieżowy burmistrz".


W warsztatach aktywny udział wzięli opiekun samorządu uczniowskiego przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku  – Aldona Parka oraz członkowie nowo powołanego Samorządu Uczniowskiego: Tomasz Niedziałek, Kajetan Krawczyk i Piotr Grzelka.Po spotkaniu goście z Londynu oraz przedstawiciele obu fundacji zatrzymali się w Gospodarstwie Agroturystycznym SABATÓWKA w Wielkiej Wsi. Następnego dnia w towarzystwie Anny Podzielnej, Sebastiana Staniszewskiego oraz Aldony Parki mieli możliwość zwiedzenia Opactwa Cystersów, zapoznania się z historią miasta i planowanymi działaniami oraz aktywnego wypoczynku nad wąchockim zalewem.
+ + +

"Młodzież ma wpływ. Model włączania młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej" projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.mlodziezmawplyw.org.pl

Celem projektu „Młodzież ma wpływ” jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie modelu uczestnictwa młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji na terenie szkoły i społeczności lokalnej. Odbywa się to poprzez organizację debat, konsultacji i spotkań poświęconych różnym ważnym dla młodych tematom czy działalności w Młodzieżowych Radach Miast. Młodzi ludzie mogą rozwijać kompetencję, jaką jest udział w procesach decyzyjnych poprzez doświadczanie uczestnictwa w tych procesach w ważnych dla siebie przestrzeniach życia publicznego – szkole i wspólnocie lokalnej. Na poziomie społeczności lokalnej dzięki istnieniu młodzieżowych rad gmin i miast (MRG) młodzi ludzie mogą doświadczać udziału w procesach decyzyjnych, dotyczących bliskich im spraw takich  jak np. sport, edukacja, kultura. Według ustawy o samorządzie gminnym, MRG jako ciała konsultacyjne przy władzach gminy mają opiniować przygotowywane przez nie decyzje dotyczące młodych ludzi oraz upowszechniać idee samorządności.
Program „Młody burmistrz/wójt” -> http://mlodziezmawplyw.org.pl/dobre-praktyki

W Londynie w dzielnicy Lewisham młodzi ludzie w wieku 11-18 lat co roku mogą wybierać swoich przedstawicieli, którzy współpracują z burmistrzem, mają wpływ na sprawy lokalne i dysponują budżetem 30.000 funtów (~150.000 zł) na realizację swojego programu. Co roku we wrześniu toczy się kampania wyborcza, na którą kandydaci dostają środki finansowe i rzeczowe z urzędu dzielnicy Lewisham. W październiku organizuje się wybory, głosowania odbywają się w szkołach. Osoba, która uzyska najwięcej głosów zostaje młodym burmistrzem dzielnicy Lewisham, osoba druga w kolejności zostaje zastępcą burmistrza. Dwie kolejne osoby stają się posłami-reprezentantami młodzieży z Lewisham do brytyjskiego Parlamentu Młodzieżowego. Co z pozostałymi? Zostają zaproszeni do grupy „Młodych doradców (young advisors)” w dzielnicy Lewisham. Każdy kto weźmie udział w wyborach ma więc pewność wpływania na sprawy lokalne, jako młody burmistrz lub członek rady doradców.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy