Sesja online Nr II/2018

Czwartek, 29 Listopad 2018


Cytobus

Wtorek, 27 Listopad 2018

SMOK

Wtorek, 27 Listopad 2018

Kontynuacja działalności Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w Wąchocku

Program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki, który działa w naszej gminie od 2016 roku jest kontynuowany i skupia już niemal 50 zawodniczek. W ramach projektu, SMOK w Wąchocku dostał wsparcie w postaci profesjonalnego sprzętu sportowego oraz sprzętu multimedialnego, natomiast Gmina Wąchock w ramach współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki zapewniła bezpłatnie każdej uczestniczce strój treningowy i udostępniła obiekty sportowe. Dziewczęta oprócz regularnych treningów, biorą udział w rozgrywkach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej, a najlepsze z nich reprezentują Kadrę Województwa Świętokrzyskiego. W zajęciach mogą brać udział dziewczynki z całej Gminy Wąchock i są one dla każdej uczestniczki bezpłatne.

Koordynatorem projektu i trenerem jest Michał Lefek.

czytaj więcej

Sesja Nr II/2018

Czwartek, 22 Listopad 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o II Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 29 listopada 2018 roku o godz 13:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

czytaj więcej

Sesja Online

Środa, 21 Listopad 2018


Życzenia

Środa, 21 Listopad 2018

Z okazji przypadającego dziś Dnia Pracownika Socjalnego chcielibyśmy złożyć serdeczne życzenia, a także podziękowania wszystkim Państwu, a zarazem każdemu z osobna, za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia.

Życzymy, aby to co jest wpisane w Wasz zawód pracownika socjalnego, czyli niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosił Wam radość i satysfakcję, a także aby Państwo z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Adrian Malinowski
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Film

Piątek, 16 Listopad 2018

Zawiadomienie

Czwartek, 15 Listopad 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o I Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która odbędzie się 21 listopada 2018 roku o godz 10:00 w Sali Widowiskowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

czytaj więcej

Ćwiczenia Renegade

Środa, 14 Listopad 2018

ĆWICZENIA RENEGADE - w dniach 14-15 listopada 2018 odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

100 lat

Czwartek, 08 Listopad 2018

Informacja LGD

Wtorek, 06 Listopad 2018

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje o naborze wniosków o powierzenie grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcie:

I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR

  Termin naboru wniosków: od 14 listopada do 30 listopada 2018 roku

Przejazd kolejowy w Wąchocku zamknięty

Piątek, 02 Listopad 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje, że w związku z zaplanowanymi pracami na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej – ul. Kolejowa i ul. Radomska, w dniach od 5 listopada 2018 do 6 grudnia 2018 przejazd kolejowy będzie zamknięty.

Objazd dla pojazdów do 3t odbywał się będzie pod torami kolejowymi pomiędzy ulicami Nadrzeczna i Tysiąclecia .

 

Dla mieszkańców Dzielnicy Północ w Wąchocku (ulice: Radomska, Tysiąclecia, Polna, Wesoła, Sporna, Sosnowa, Kręta, Smugowa, Leśna, Szeroka, Słoneczna, Tychowska, Szydłowiecka, Torowa, Skalista) Nadleśnictwo Starachowice udostępnia drogę leśną pożarową nr 7, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 5.00 do 17.00.

Zostań Żołnierzem RP

Czwartek, 01 Listopad 2018

Internet

Czwartek, 01 Listopad 2018

Zawiadomienie

Czwartek, 01 Listopad 2018

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Wąchock o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku, która rozpocznie się dnia 8 listopada 2018 roku o godz. 1000 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7


czytaj więcej
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy