Zygmunt ZiemkiewiczPan Zygmunt Ziemkiewicz z narażeniem życia w latach 1939-1945 walczył z niemieckim okupantem, przez co był kilkukrotnie aresztowany. Jako 18 letni chłopiec zaangażował się w konspiracyjny ruch oporu. Od maja 1941 roku należał do komórki organizacyjnej Związku Walki Zbrojnej w Wąchocku. Brał udział w akcjach sabotażu, kolportował prasę konspiracyjną. Aresztowany podczas łapanek udaje mu się uciec. Od lipca 1944 r. został przydzielony do oddziału partyzanckiego pod dowództwem porucznika Antoniego Hedy ps. "Szary". Z oddziałem tym brał udział w walkach z Niemcami w okolicach Końskich i podczas bitwy na Piotrowym Polu pod Iłżą. Za działalność w partyzantce dostaje liczne odznaczenia:Krzyż Armii Krajowej, Odznakę Żołnierza Armii Krajowej "Akcja Burza", Odznakę Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Partyzanckiego „Szaracy”, Honorową Odznakę Żołnierza Armii Krajowej „Jodła”, Odznakę Weterana Walk o Niepodległość, Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. Jako kombatant w dowód uznania zasług został awansowany do stopnia porucznika.

Po zakończeniu II Wojny Światowej i „symbolicznym” odzyskaniu niepodległości przez Polskę aktywnie włączył się w działania opozycji i związków zawodowych przeciwko polskim władzom komunistycznym. W latach 80-tych mocno zaangażował się w działalność opozycyjną w Zakładach Metalowych w Skarżysku-Kamiennej, gdzie był jednym z założycieli NSZZ Solidarność. W okresie stanu wojennego zostaje 15 grudnia 1981 r. aresztowany i jako jedyny mieszkaniec Wąchocka internowany. W wolnej Polsce za ten okres działalności zostaje odznaczony Krzyżem Więźnia Politycznego. Po odzyskaniu wolności był notorycznie wzywany przez milicję na przesłuchania, wielokrotnie szykanowany.
Po roku 1989 jest aktywnym działaczem społecznym i samorządowym. Zostaje radnym Rady Gminy I kadencji samorządu. Staje na czele 13 osobowego komitetu i podejmuje starania o przywrócenie praw miejskich Wąchockowi, który dekretem carskim po Powstaniu Styczniowym w 1896 r. został zdegradowane do roli osady. Dążenia komitetu urzeczywistniły się 1 stycznia 1994 r. kiedy rozporządzeniem ówczesnego premiera Waldemara Pawlaka Wąchock ponownie stał się miastem.

Pan Zygmunt Ziemkiewicz był inicjatorem przywrócenia pierwotnego miejsca dla pomnika poległych mieszkańców gminy Wąchock w wojnie 1918-1920r. Pomnik ten został przeniesiony z terenu klasztornego przed budynek szkoły podstawowej w 1990 r.

Doceniając znaczenie Klasztoru Cystersów w dziejach Wąchocka angażuje się w powołanie Fundacji „Obiekt Zabytkowy Opactwa Cystersów w Wąchocku”, której celem ma być pomoc na rzecz klasztoru.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy