Zakup samochodu dla OSP

Gmina Wąchock zakończyła realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock”.


Jak wskazuje tytuł projektu, zadanie obejmowało głównie zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz jego wyposażenia, m.in. radiostacji cyfrowej, a także sprzętu dodatkowego, tj. zestawu   medycznego, przenośnej pompy szlamowej, przenośnych zapór przeciwpowodziowych o wysokości 80 cm, długości 10 m (15 sztuk) i 15 m (15 sztuk) oraz przyczepki dwuosiowej z plandeką do transportu zapór.

Wspomniany sprzęt to najnowsze, aktualnie dostępne na rynku narzędzia ratowniczo – gaśnicze, które pozwolą zwiększyć skuteczność reagowania jednostki OSP Wąchock podczas lokalnych podtopień, powodzi, pożarów czy wypadków drogowych.


Całkowita wartość projektu – 898.367,40 zł

Dofinansowanie – 673.775,55 zł
Wkład własny – 224.591,85 zł

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy